Dynamický reporting v Power BI

Pomůžeme vám zavést a naplno využívat moderní reportovací platformu ke sdílení dat a rychlé a efektivní distribuci relevantních informací. Vše prostřednictvím přehledných obrazovek a reportů podle potřeb různých uživatelů v hierarchii vaší společnosti.

Více o službě
1.svg
Více o službě

Power BI

= vizualizační a analytický produkt Microsoft

 • Je vhodný pro společnosti různých odvětví
 • Široké spektrum funkcionalit
 • Atraktivní vizualizace
 • Neustálé zlepšování
 • Určený pro běžného uživatele z businessu, technické uživatele reportingu i analytické nebo data science týmy
Nemusíte nic měnit!

Běžný statický reporting, například na bázi Reporting Services, sestav z ERP apod., naráží kvůli omezenější flexibilitě a náročnějším technickým požadavkům na omezené personální zdroje a časové limity. Díky jeho integraci s Power BI získáte nespočet využití na různých stupních organizace.

Našli jste se?

Stávající reporting je zkostnatělý a nelze ho propojit s dalšími daty.
Potřebuji dělat rychlá data-driven rozhodnutí a musím čekat na zpracování analýz.
Musím ze systému dolovat data k identifikaci příležitostí a trendů.
Získat data trvá dlouho, některá ani nejsou k dispozici.
Chybí mi zobrazení reportingu na desktopu a zároveň v mobilu.
BI se mi líbí, ale náš tým nemá zkušenosti s přechodem, zabezpečením a právy.

Přechod k Power BI

Jednotlivé služby přizpůsobíme individuálním potřebám zákazníka.

Vstupní analýza stávajícího stavu

 • Analýza stavu, výkonu a dalších aspektů infrastruktury
 • Mapování využívaných datových zdrojů, datových skladů a dalších vstupů
 • Sběr a analýza nových požadavků a ukazatelů pro rozhodování

Příprava a návrh migrace

 • Návrh optimálního propojení datových zdrojů a jejich přenosu do Power BI
 • Implementační plán migrace bez narušení stávajícího reportingu
 • Přístupy a vizualizace podle firemní hierarchie s respektováním bezpečnostní politiky

Implementace

 • Nastavení online přehledů pro desktop + mobile a jejich automatické aktualizace
 • Testovaní funkčnosti a validace správnosti výstupů
 • Pomoc s nastavením notifikací
 • Příprava monitoringu výkonu

Workshopy a školení pro uživatele i tvůrce sestav

 • Power BI pro začátečníky a běžné uživatele interaktivních přehledů (business users)
 • Power BI pro developery (pokročilý kurz práce v PBI Desktop včetně POC)
 • Poradenské služby a kurzy šité na míru