Cloud DWH

Stále více společností potřebuje prostředí, kde se mohou konsolidovat a zpracovávat data z různých zdrojů. Klasická on-premises řešení už nestačí.

Více o službě
3.svg
Více o službě

Výhody Cloud DWH

Dynamicky rostoucím firmám nebo data-driven společnostem vytváříme Cloud DWH, který má mnoho výhod.

 • Prakticky neomezená selekce jak do velikosti úložiště, tak do výpočetního výkonu
 • Nižší nároky na podporu
 • Vysoká konektivita (MSSQL, Postgre, MySQL, Google Big Query, FTP a další)
 • Kompletní řešení od ETL až po reporting a analýzy

Migration to Azure + Azure Synapse

 

Pomáháme s přechodem na moderní architekturu v MS Azure prostředí:

 • Zaškolení v jednotlivých komponentách MS Azure a jejich základní nastavení
 • Návrh vhodné cloud architektury
 • Příprava end to end řešení BI

Modern Data Pipelines: ADF

 

Konsolidaci dat z různých datových zdrojů řešíme několiky kroky:

 • Centralizovanou logiku sledování změn v primárních zdrojích
 • Používáme Azure Data Factory, kde vytváříme transformační procesy
 • Veškeré datové pumpy jsou řízené pomocí metadat
 • Centralizujeme systémové logy a vytváříme ucelený monitorovací nástroj

Azure Data Lake

 

S problematikou ukládání velkých objemů dat pomáháme například přechodem do Azure Data Lake,  což nám umožňuje:

 • Ukládat vysoké objemy dat s minimálními náklady
 • Mít data vždy k dispozici pro čtení i analýzy
 • Data jsou ukládána centralizovaně, v libovolné struktuře
 • Odstranění bariér mezi jednotlivými systémy a odděleními

Data Vault business data warehouse modelling

 

Realizujeme i návrh datového modelu, tak aby celkový výstup splňoval dnešní standardy na rychlost a stabilitu řešení, zaručujeme tak mimo jiné:

 • Historizační datovou vrstvu
 • Modulárnost a snadnou rozšiřitelnost o nové ukazatele
 • Standardizovaný monitoring a alerting

 

Tabular modelling

 

Pro vizualizaci dat se zaměřujeme na realizaci v Power BI, kde pomáháme s

 • Konzultace a pomoc s optimalizací Tabular modelu na Backendu PBI
 • Modelování Tabular modelu dne Vašich potřeb
 • Zavedení inkrementálního loadu do PBI
 • Příprava, návrh a provozování kompletního řešení